Get Started - Call today (808) 935-4304 or email: contact@ahapunanaleo.org

Mission

image

E hoʻoulu i ke kaiaʻōlelo Hawaiʻi no ko Hawaiʻi nei i mau aku ʻo Hawaiʻi he ʻāina Aloha.

Drive and inspire change to ensure a living Hawaiian language in Hawaiʻi and beyond.